تجهیزات پخت نان

شرکت بازرسی مهندسی ایران به عنوان اولین دارنده پروانه بازرسی فنی تجهیزات پخت نان و صنایع شیرینی پزی از سال ۱۳۸۷  اقدام به انجام بازرسی در مراحل طراحی و ساخت، نصب و بهره برداری و ادواری از تجهیزات پخت نان و صنایع وابسته نموده است. این شرکت تا کنون موفق به عقد قرارداد با ۹۰% واحدهای تولیدی کل کشور گردیده است.

 اهم پروژه هایی صورت پذیرفته در این حوزه عبارتند از:

  • عقد قرارداد بازرسی سالیانه با شرکت تولیدی و صنعتی بارک
  • عقد قرارداد بازرسی سالیانه با شرکت تولیدی و صنعتی مرشد گوهر
  • عقد قرارداد بازرسی سالیانه با شرکت تولیدی و صنعتی پیشرفت پخت سحر(نان سحر)
  • بازرسی نصب و بهره برداری شرکت سه نان
  • بازرسی خط تولید بیسکوییت درنا
  • عقد قرارداد سالیانه با صنایع ماشین سازی امیدی

 192 total views,  2 views today