استقبال متخصصان صنعت نفت و گاز از غرفه شرکت بازرسی مهندسی ایران در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

روز یکشنبه و در دومین روز برپایی بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، غرفه شرکت بازرسی مهندسی ایران مورد بازدید شمار زیادی از مدیران و متخصصان صنعت نفت قرار گرفت. در این بازدیدها مدیران و کارشناسان گروه های فنی شرکت بازرسی مهندسی ایران ضمن پاسخگویی به پرسش های بازدید کنندگان، درباره توسعه همکاری‌ها میان این شرکت و زیر بخش‌های صنعت نفت و گاز به بحث و تبادل نظر پرداختند که قرار شد بعد از پایان نمایشگاه این مذاکرات به منظور عقد قراردادهای همکاری و حضور گسترده تر بازرسان شرکت بازرسی مهندسی ایران در امر بازرسی تجهیزات ادامه پیدا کند.

همزمان با میزبانی غرفه شرکت بازرسی مهندسی ایران، شماری از مدیران، کارشناسان و بازرسان این شرکت مطابق معمول هرسال به بازدید از غرفه های شرکت‌های ایرانی و خارجی فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی پرداختند و ویژگی‌ها و توانمندیهای فنی و تجربی و تخصصی شرکت را جهت عقد قراردادهای بازرسی با آنها درمیان گذاشتند.