برای نخستین بار

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی به شرکت بازرسی مهندسی ایران اعطاء شد

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نوعی گواهینامه در تایید رعایت موازین ایمنی در محیط های اجرای پروژه های مختلف است که به پیمانکاران داده می شود. درچارچوب اصول و مقررات این تاییدیه کارفرمایان موظفند مناقصه های خود را به پیمانکارانی ارجاع دهند که صلاحیت ایمنی پیمانکاری آنها با دریافت گواهینامه مربوطه از سوی وزارت کار و امور اجتماعی محرز شده باشد.

یکسری از مراحل انجام کار شامل تشکیل پرونده جهت صدور گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بصورت آنلاین و از طریق سامانه اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور به نشانی www.svcc.ir  انجام می گیرد.

یکی از مدارک مهم جهت تکمیل پرونده، گواهینامه آموزشی ایمنی کارفرمایان و کارگران هست که جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت این دوره را به پایان رساندند. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته شرکت بازرسی مهندسی ایران به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی نایل آمد که دریافت این گواهینامه ها دستاورد دیگری برای این شرکت، مدیران و متخصصان و بازرسان آن محسوب می شود.

 304 total views,  5 views today