گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در آبان ۹۶:

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در آبانماه ۹ خودرو سبک و ۴ خودرو سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

لینک جهت مشاهده

لینک خبر در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت

 472 total views,  4 views today