گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در بهمن ۹۶:

بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در بهمن ماه ۱۰ خودرو سبک و ۸  خودرو سنگین حایز رده کیفی ۴ ستاره شدند.

لینک جهت مشاهده

لینک خبر در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت

 154 total views,  4 views today