رشد روز افزون تجارت جهانی مبین اهمیت مشارکت و نیاز کلیه کشورهای جهان به مبادلات جهانی است . به عبارت دیگر در جهان امروز ، هیچ کشوری بی نیاز از تجارت جهانی نمی باشد و از این رو خودکفائی مطلق عینیت نمی یابد. همانطوریکه شاهد هستیم امروزه کلیه کشورهای جهان سعی وافر دارند تا سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهند. در این بازار، شرایط رقابت آزاد حکمفرماست . داد و ستد در این بازار موضوعی پیچیده، تکنیکی و تخصصی است و فقط به خریدار و فروشنده محدود نمی گردد. بعبارتی برای تحقق امر مبادله کالا، علاوه بر واردکنندگان و صادر کنندگان، باید عوامل دیگر مانند بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای حمل و نقل، فورواردرها، شرکتهای بازرسی کننده و غیره نیز وارد عمل گردند. بدین ترتیب با دخالت و مشارکت عوامل یاد شده محیط لازم برای انجام داد و ستد اصولی آماده می شود. قوانین و مقررات سازمانهای بین المللی نیز تا حدود زیادی وظایف، تکالیف، مسئولیتها، تعهدات و نحوه عمل هریک از عاملان فوق الذکر را در صحنه تجارت بین المللی مشخص و معین نموده است.

در این راستا بانکها اساساً با استفاده از مکانیسم خریدهای خارجی از طریق اعتبارات اسنادی

 (DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT) ، نگرانیهای خریدار و فروشنده را در مورد عدم همزمانی مبادله و تحویل کالا توسط خریدار و دریافت وجه توسط فروشنده برطرف می نماید، بدین معنی که بانکها با بکارگیری مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی اطاق بازرگانی بین المللی

 (UNIFORM CUSTOM & PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS-ICC)

به طرفین معامله که مقیم کشورهای مختلف هستند اطمینان لازم را در مورد دریافت وجه توسط فروشنده و دریافت کالا توسط خریدار می دهند. اما طبق مقررات یاد شده اقدامات و بررسیهای بانکی صرفاً مرتبط با اسناد موضوع اعتباراسنادی می باشد و کالای موضوع اعتباراسنادی توسط بانکها رویت و کنترل نمی گردند.

لذا جهت رویت و کنترل کالا شرکتهای بین المللی بازرسی بوجود آمدند که امروزه شرکتهای بازرسی کالا یکی از اجزاء مهم تجارت جهانی می باشند که از وجود آنها برای کنترل کمیت، کیفیت و بسته بندی کالا و جلوگیری از ورود و صدور کالای نامرغوب استفاده میگردد.

لازم بذکر است در صورتی که کالای وارداتی مشمول استاندارد اجباری ایران باشد میبایست نسبت به اخذ گواهینامه تطابق کالا بر اساس استانداردهای مربوطه اقدام گردد، که واحد بازرسی کالا وظیفه بازرسی،نمونه برداری وتایید کالاهای مذکور وصدور گواهینامه های استاندارد مرتبط را برعهده دارد.

توانمندی های گروه بازرسی کالا :

  • بازرسی کالا در کلیه گذرگاه های ورودی و گمرکات
  • توانایی بازرسی کالا در محل مورد درخواست خریدار یا فروشنده کالا
  • بازرسی انواع ماشین آلات و تجهیزات وارداتی پس از نصب در کارخانه
  • صدور گواهینامه های تایید کالا به درخواست بانک (LC و حواله بانکی)
  • صدور گواهینامه های انطباق کالاهای مشمول استاندرد اجباری( VOC و COI )
  • صدور گواهینامه های تایید کالاهای صادراتی
  • صدور گواهینامه های تایید کالاهای موضوع اسناد اعتباری ریالی
  • صدور گواهینامه های تایید کالا به درخواست خریدار
  • تعیین میزان خسارت وارده به کالاهای وارداتی
  • تعیین ارزش محموله های وارداتی وتایید قیمت پرفورما

 719 total views,  2 views today