بازرسی نصب تجهیزات و ادواری جایگاه ها و تجهیزات CNG وLNG

این واحد با هدف نظارت و بازرسی فنی تجهیزات نصب شده در جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعیCNG  در جهت پیشگیری و کاهش حوادث و تلفات ناشی از گاز طبیعی فشرده CNG براساس استاندارد ملی ۱-۷۸۲۹ و ۲-۷۸۲۹ ، ISIRI12054  و همچنین بازرسی تجهیزات نصب شده بر روی خودروهای گاز سوز از جمله مخازن ، سیستم کیت CNG و غیره بر اساس استاندارد ملی ۹۴۲۶ و ۹۷۴۷ ، ISIRI6792  . ارائه خدمات فنی می نماید ، همچنین با توجه به تخصص و تجربیات بدست آمده به عنوان نخستین شرکت موفق به کسب مجوز بازرسی صنعت CNG از مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران(NACI)  گردیده است ، تا بعنوان بازوی پرتوان سازمان ملی استاندارد در جهت استانداردسازی صنایع مرتبط با صنعتCNG ایفای نقش نماید .

مدیر فنی

آقای مهندس فخرالسادات

شماره تماس

۰۲۱-۸۹۳۴۲۲۴۸

ساعات کار:

شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ الی ۱۷:۰۰

پنجشنبه و جمعه تعطیل

زمینه های فعالیت های بازرسی نصب تجهیزات و ادواری جایگاه ها و تجهیزات CNG وLNG:

  • بازرسی نصب و راندازی تجهیزات جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی ادواری تجهزات جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی حین ساخت مخازن قابل حمل خودرو های دو گانه سوز گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی ادواری مخازن قابل حمل خودرو های دو گانه سوز گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی حین ساخت مخازن ذخیره جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG)
  • بازرسی ادواری مخازن ذخیره جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG)

 82 total views,  1 views today