گروه بازرسی آسانسور، پله برقی و بالابرها شرکت بازرسی مهندسی ایران با ۲۳ شعبه در سراسر کشور، در زمینه بازرسی انواع آسانسورهای کششی ، هیدرولیک، MRL  آسانسورهای خاص، ضد حریق، انواع پله برقی و پیاده رو های متحرک فعالیت می نماید.

با توجه به الزام بازرسی ایمنی آسانسورها و صدور گواهینامه های بازرسی اولیه و الزام تمدید بازرسی ادواری آسانسور جهت اطمینان بخشی به کاربران ، ارتقا کیفیت بازرسی آسانسورهای منصوبه در سطح کشور، فرهنگ سازی برای درک درجه اهمیت ایمنی آسانسورها و همچنین تقویت آموزشهای علمی مربوط به این صنعت، از ارزشهای قابل توسعه مد نظر این گروه می باشد.

این گروه در نظر دارد با ایجاد روشهای نوین مدیریتی و تغییر سبک سنتی مدیریت فعلی حاکم  به سبک رهبری نوین سازمانی و ایجاد فرهنگ سازمانی درخور به القا تفکر سیستمی در بین کارکنان و به کار گیری سیستمهای نظارتی صحیح پرداخته و روشهای نوین بازاریابی و توسعه محصول و بازار، گروهی هوشمند و یادگیرنده و متمایز فراهم ساخته و با ایجاد فضای رقابتی آن را الگوی سایر گروههای سازمان قرار دهد

یکی از واحدهای گروه آسانسور واحد فنی است، وجود واحد فنی در این گروه به عنوان واحد کنترلی و نظارتی موجبات ارتقا کیفیت فرآیند بازرسی ها و صدور گواهینامه ها چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ کنترل مدارک را فراهم نموده و توانسته بازرسان آسانسور در شعب سراسر کشور را مجرب و به روزتر نماید.

گروه آسانسور در راستای تحقق چشم انداز خود علاوه بر بازرسی آسانسورهای برقی، گسترش حوزه بازرسی های ادواری آسانسور و همچنین اقدام برای اخذ تایید صلاحیت حوزه های مرتبط با دید توسعه خدمات و افزایش مناطق جغرافیایی تحت پوشش با دید توسعه بازار خدمات بازرسی را در دستور کار خود قرارداده است.

 860 total views,  27 views today