بازرسی پله برقی

ایمنی برای همه

امروزه تصور فرودگاه ها، ایستگاه های مترو و فروشگاه های زنجیره ای بدون وجود پله های برقی و پیاده روهای متحرک بعید به نظر می رسد.

با نگاهی گذرا به وضعیت پله های برقی و پیاده روهای متحرک موجود در کشور و حوادث گزارش شده از بروز خسارات مالی و جانی متعدد و آنالیز آنها، اهمیت نصب صحیح، سرویس و نگهداری مناسب و انجام بازرسی های مستمر را تشدید می کند.

شرکت بازرسی مهندسی ایران توانایی و تجربه کافی در زمینه بازرسی پله برقی و پیاده روهای متحرک بر مبنای استاندارد EN115 و استاندارد ملی 1-13836 را دارا می باشد.

معاونت گروه
مدیریت فنی

021-89342273
021-89342278

زمان پاسخگویی

شنبه تا چهارشنبه

Free WordPress Themes