ارزشیابی خودرو

شرکت بازرسی مهندسی ایران با بیش از ۲۰ سال سابقه بازرسی در صنعت خودرو از جمله بازرسی قطعات خودرو و تایید نوع ، از ابتدای سال ۱۳۹۶ از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت واجد شرایط انجام ارزشیابی خودرو اعم از سبک و سنگین قرار گرفت و فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود.

دانلود بروشور تک برگی

ارزشیابی خودرو در چهار گروه خودرویی به شرح ذیل انجام می پذیرد:

  • ارزشیابی خودروهای سواری
  • ارزشیابی خودروهای وانت و ون باری سبک
  • ارزشیابی خودروهای تجاری (کامیونت، کامیون و کشنده)
  • ارزشیابی خودروهای مسافری عمومی (مینی بوس، میدل باس و اتوبوس)

ارزشیابی خودرو ابزاری است که شاخصی جهت کمی نمودن و اندازه گیری سطح کیفیت خودرو مهیا نموده و با تولید اطلاعات فنی و مشخص نمودن عیوب هر خودرو، زمینه طرح برنامه های اصلاحی توسط خودرو سازان و در نهایت ارتقای کیفی خودرو های داخلی و افزایش رضایت مشتریان که هدف اصلی این فرایند می باشد را فراهم می آورد .

ارزشیابی خودرو بر اساس استاندارد های ملی مربوطه به دو طریق آدیت کامل و آدیت عملکرد انجام می شود و عیوب ظاهری و عملکردی خودرو در ۹ کد جداگانه که عبارتند از:  فنر بندی ، تعلیق و فرمان ; موتور و انتقال قدرت; سیستم ترمز ; تجهیزات الکتریکی ;  تزئینات داخلی و خارجی ; بدنه;  رنگ ;  صداهای غیر عادی حین حرکت خودرو و نفوذ آب ثبت و در نهایت کیفیت خودرو های ساخت داخل بر اساس نمره منفی اکتسابی از دو آدیت و نیز شاخص های کاهنده کیفی در سطوح کیفی یک تابع ستاره طبقه بندی شده و نتایج ارزشیابی بصورت ماهیانه به مراجع ذیربط و شرکت های خودرو ساز ارسال میگردد .

در حال حاضر شرکت بازرسی ایران در حوزه ارزشیابی خودرو با گروه خودرو سازی ایران خودرو ، گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن همکاری دارد.

 202 total views,  2 views today