آموزش

آکادمی شرکت بازرسی مهندسی ایران (iei)  با هدف برآورده نمودن نیاز موجود در بازار اقدام به طرح ریزی و ارائه طیف وسیعی از دوره های آموزشی مرتبط با حوزه های فعالیتی شرکت نموده است.

آموزش های این آموزشگاه در 2 حوزه اصلی زیر ارائه می گردد:

  • آموزش های مرتبط با سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای متفاوت بین المللی/صنفی (کیفیت/محیط زیست/ایمنی/انرژی/تجهیزات پزشکی و …)
  • آموزش های مرتبط با بازرسی فنی، جوش و تست های غیر مخرب NDT

این آموزشگاه در برخی از آموزش های خود با هدف انتقال دانش فنی جدید یا صدور گواهی نامه های خاص از سازمان های همکار خود در خارج و داخل کشور استفاده می نمایند. برخی از این سازمان ها عبارتند از:

  • سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI)
  • انجمن بین المللی تست های غیر مخرب NDT
  • انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
  • انجمن صنفی CNG ایران
  • انجمن مهندسی دریایی ایران
  • سازمان فنی و حرفه ای کشور

آموزشگاه شرکت بازرسی مهندسی ایران (iei) با تکیه بر کادر متخصص خود و دانش موجود در شرکت و همچنین با استفاده از مزیت های عضویت در انجمن ها روند توسعه فعالیت های خود را در سال های گذشته پیمود.

هم اکنون آموزشگاه شرکت بازرسی مهندسی ایران با توجه به مجموعه دانش، مهارت و تجربه خود و همکاری مستمر با بسیاری از سازمان های توانمند بین المللی از طرف اکثر حوزه های صنعتی و خدماتی کشور به عنوان یک مرجع قابل اعتماد و در برخی موارد منحصر به فرد شناخته می شود.

این آموزشگاه به منظور دستیابی به دانش فنی به روز و و سرآمد هر کجا که متقضی باشد از همکاری با شرکت های تراز اول بین المللی استفاده می نماید. همواره این همکاری به گونه ای سازمان دهی شده که در نتیجه آن دانش فنی به همکاران آموزشگاه منتقل شده و توانمندی منحصر به فردی را در آموزشگاه ایجاد نماید.

حرکت رو به رشد سازمان های ایران، تغییرات سریع محیط و تکنولوژی و افزایش رقابت در سطح بین المللی در سال های اخیر نیاز سازمان ها را به توانمند سازی پرسنل خود بیش از پیش افزایش داده است. عمده سازمان ها به دنبال آموزش هایی بوده و هستند که علاوه بر انتقال مفاهیم تئوری مرتبط بتوانند مفاهیم را به صورت کاملاً کاربردی در اختیار پرسنل آن ها قرار داده به گونه ای که افراد آموزش دیده بتوانند آموخته های خود را به اجرا گذاشته و بهبود عملکرد سازمان منجر گردد.

Free WordPress Themes