• چهارمین نمایشگاه نفت و نیرو

  • بازرسی فنی تجهیزات صنعتی و معدنی

    بازرسی فنی صنایع مختلف به خصوص نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات نیروگاهی ، فولاد، برق و آب

  • گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل

  • استاندارد در زندگی ما

    استاندارد اطمینان از ایمنی، کیفیت و عملکرد

خدمات

بازرسی تجهیزات صنعتی

بازرسی فنی صنایع مختلف به خصوص نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات نیروگاهی ، فولاد، برق و آب

بازرسی خودرو و حمل و نقل

صدور گواهینامه تأیید نوع و انجام بازرسی های فنی از قطعات ورودی، نیمه ساخته، فرایندهای تولیدی و محصولات نهایی پیمانکاران زنجیره تامین

به مجله خبری ما بپیوندید

Free WordPress Themes